Wie zijn wij

Het bestuur van de Reborgh Foundation bestaat uit een vijftal enthousiaste leden die jarenlang hebben gewerkt of werkzaam zijn vanuit Reborgh / Marshoek te Utrecht.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen dragen wij elk jaar een vast bedrag van de winst af aan doelgerichte projecten waarover u op deze website meer leest, om zo onze naaste te helpen in nood.

Het beloningsbeleid is conform artikel 4, lid 10 van de statuten als volgt: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten