Wat doen wij

De stichting heeft als doel, het op maatschappelijk, sociaal en economisch gebied faciliteren van hulp aan mensen in nood. De Reborgh Foundation verwezenlijkt haar doel onder meer door het (doen) opstarten van en het participeren in projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en business development.

Naam: Stichting Reborgh Foundation
Fiscaal nummer: 8175.81.108
KvK nummer: 302.225.68
Contact: Reborgh Rendementsgroep, D.E. van Woudenberg, Kolhornseweg 16 / 1214 LZ Hilversum

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn als volgt:


De stichting zal gedurende 5 jaar (vanaf 2017 t/m 2021) via Assist en de Stichting RRDF in India het dorp Gollamanda ondersteunen in de integrale ontwikkeling. In 2021 zal een beslissing worden genomen over de opstart van een mogelijk vervolgproject in India. Meer informatie kunt u vinden op www.rrdf.nl.In 2021 zal worden gestart met een vervolgproject in Tanzania. Dit betreft een 5-jarig project, onder verantwoordelijk van de Stichting FT Kilimanjaro voor de ontwikkeling van het dorp Mawala. Meer informatie kunt u vinden op www.ftkilimanjaro.orgVia onderstaande link kunt u het meerjaren beleidsplan inzien: Het Meerjaren Beleidsplan


Het Meerjaren Beleidsplan

De activiteiten hebben conform het actuele beleidsplan vorm gekregen. De jaarlijkse ondersteuning van de projecten in Ethiopië en Tanzania zijn geeffectueerd.De stichting legt jaarlijks financiële verantwoording af door middel van het laten opstellen, controleren en vaststellen van de jaarrekening. Via onderstaande links zijn deze te raadplegen.


Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022

ANBI Publicatieplicht 2022