Waar werken wij

De Reborgh Foundation is actief in India en in Tanzania.

Project India

Via Assist en de stichting RRDF is de komende 5 jaar een nieuw project gekozen in India. Het is het dorp Gollamanda geworden, een gemeenschap met 118 families en bijna 400 inwoners; ook via de Reborgh Foundation gaat deze gemeenschap worden ondersteund. Nadere projectdetails worden in 2017 afgesproken.

Meer informatie kunt u lezen op: www.rrdf.nlProject Tanzania

De projecten in Tanzania worden ondersteund door FT Kilimanjaro. FT Kilimanjaro gaat uit van een integrale aanpak gebaseerd op de ‘End of Poverty Approach’. In de afgelopen 10 jaar is samen met de gemeenschap van Mtakuja in de regio Lower Moshi in het noorden van Tanzania door FT Kilimanjaro gewerkt aan een duurzame verbetering van gezondheid, educatie, voedselzekerheid, inkomen en infrastructuur. De voorziene resultaten zullen op duurzame wijze en door de gemeenschap zelf worden gerealiseerd, zodat de vele ontwikkelingen die in gang worden gezet zullen beklijven. Dit dient uiteindelijk te resulteren in een bloeiende gemeenschap met een, op eigen wijze, verbeterde kwaliteit van leven voor iedereen. In 2021 is een vergelijkbaar nieuw 5-jarig project gestart voor de integrale ontwikkeling van Mawala Village, dat eveneens in de regio Lower Moshi in Tanzania ligt.

Meer informatie kunt u vinden op www.ftkilimanjaro.org